Dirk Hendrickx, Notaris te Brugge (Sint-Michiels)

 

Dirk Hendrickx

Notaris te Brugge (Sint-Michiels)

7

Mag ik mijn advocaat nog raadplegen tijdens een bemiddeling?

Dit is perfect mogelijk.
Uw advocaat zal echter enkel kunnen optreden als uw raadgever of adviseur.
Tijdens de bemiddeling moeten de onderhandelingen echter steeds door uzelf gebeuren, eventueel geholpen door de informatie die u heeft gekregen van uw advocaat. Gezien iedereen steeds over dezelfde informatie dient te beschikken, zal het onderhoud met uw advocaat meestal het voorwerp uitmaken van een korte bespreking tijdens de volgende bemiddelingssessie.
Verdere spelregels in dat verband worden uitgelegd door de bemiddelaar.

 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .