Dirk Hendrickx, Notaris te Brugge (Sint-Michiels)

 

Dirk Hendrickx

Notaris te Brugge (Sint-Michiels)

5

Ik ben betrokken in een gerechtelijke procedure. Kan ik nog overstappen naar bemiddeling?

Ja dat kan. Indien iedereen akkoord is kan de procedure voorlopig stopgezet worden en kan een poging ondernomen worden om via bemiddeling toch nog tot een minnelijk akkoord te komen.

Alle verklaringen en documenten die gebruikt worden tijdens de bemiddeling kunnen en mogen niet in de gerechtelijke procedure aangewend worden indien deze toch wordt verdergezet bij gebrek aan akkoord.
 

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .