Vastgoed Menu


Geavanceerd Zoeken
Home Vastgoed Te Koop: Openbaar
Te Koop: Openbaar

Bij een openbare verkoop wordt een onroerend goed in het publiek te koop gesteld op een of meer van tevoren bepaalde zitdagen. De notaris leest eerst in het publiek de verkoopsvoorwaarden, bestaande uit algemene en bijzondere voorwaarden. De verkoop heeft plaats bij opbod en de hoogste bieder wordt uiteindelijk koper.

TIPS in verband met openbaar verkopen  :

 • Wees op tijd
  De verkopingen beginnen normaal op het aangekondigd uur, zorg dat U op tijd bent. De voorlezing van de voorwaarden is wel soms saai, maar is een zeer belangrijk element van de verkoop : DIT ZIJN DE ENIGE OFFICIELE VOORWAARDEN. De werkende notarissen geven nog na de lezing een samenvatting van de voorwaarden en antwoorden aan de vragen van het publiek. Als Internet gebruiker hebt U wel het voordeel dat U de verkoopvoorwaarden eventueel kunt afdrukken en meenemen naar de verkoping.
 • Kan iedereen bieden ?
  Ja, iedereen die een geldige koop kan afsluiten (meerderjarig, bekwaam enz. ) kan bieden. Voor belangrijke onroerende goederen eist men soms de voorlegging van een bankwaarborg. Dit wordt meestal uitdrukkelijk vermeld in de aankondigingen.
 • Hoe moet ik bieden ?
  - Wacht niet om te bieden, het is belangrijk om U aan de notaris te laten kennen als een liefhebber (U zijt tenslotte gekomen om te kopen).
  - Meestal zal een liefhebber zich eerst wagen tot een instel, door de prijs die hij voor de eigendom biedt luidop aan te geven.
  - Liefhebbers die willen opbieden kunnen dan vervolgens een verhoging luidop uit spreken. De notaris zal eventueel een bod weigeren waarvan de verhoging te laag is.
  - Er wordt meestal opgeboden met 1.000, 2.000 of 3.000 euro, afhankelijk van de waarde van het goed. Een keer de trend gegeven volstaat het een teken te doen om te verhogen.
  - Het staat U nochtans vrij het bod te maken die U best verkiest.
 • Moet mijn echtgeno(o)t(e) aanwezig zijn ?
  Gehuwde kopers die kopen voor hun gemeenschap dienen beiden tegenwoordig te zijn of geldig vertegenwoordigd.
 • Wat moet ik mee hebben ?
  Uw identiteitskaart en eventueel uw trouwboekje. Indien U een huwelijkscontract hebt afgesloten, een kopij van deze akte.
  Geen geld dus op de verkoping. Alhoewel dat indien de toewijs definitief is U onmiddellijk eigenaar wordt en dat U enige kosten (van kwijting e.d.) zou kunnen uitsparen met onmiddellijk te betalen (liefst met check). Maar dit gebeurt echter maar zeer uitzonderlijk.
  * vertegenwoordigers van vennootschappen brengen oprichtingsakte, benoemingen en publicatie Belgisch Staatsblad mee.

Er zijn twee soorten openbare verkopingen :

 • de openbare verkoop zonder recht van hoger bod :
  Bij bepaalde openbare verkopingen is er slechts één of maximaal twee zitdagen. Nadien is er geen recht van hoger bod mogelijk.
  De prijs op deze eerste of tweede zitdag wordt dus bepaald door het hoogste bod op deze zitdag. De verkopers kunnen evenwel de verkoop inhouden, indien de bekomen prijs hen niet voldoet.

  Opgelet: op de eventuele tweede zitdag stijgen de kosten met 1%, indien de koopprijs die dag ook stijgt (!)
  Het is dus aan te bevelen goed te bieden op de eerste zitdag, zodat de kans op een tweede zitdag vermindert.

 • de openbare verkoop met recht op een hoger bod kan na de voormelde zitdagen
  Bij bepaalde openbare verkopingen is na de gewone eerste of tweede zitdag nog recht van hoger bod mogelijk.

  Hoe doet U een geldig hoger bod?
  Binnen de vijftien dagen na de zitdag moet U tien procent van de hoogst geboden prijs (met een minimum van 250 euro en een maximum van 6.200 euro) contant betalen bij de notaris die de verkoop houdt of een gerechtsdeurwaarder.
  Dan wordt de voorlopige koper daarvan verwittigd.
  In sommige verkopingen worden de kosten van de gerechtsdeurwaarder voor het eerste geldig hoger bod terugbetaald door de verkoper.

  En welke zijn de gevolgen ervan?
  1) Er komt een nieuwe zitdag, die dan definitief is (dus geen recht van hoger bod mogelijk nadien). Iedereen kan daar terug opbieden, ook de opbieder en de voorlopige koper, die van deze zitdag op voorhand worden verwittigd.
  Wanneer U als opbieder niet de uiteindelijke koper wordt, krijgt U Uw betaalde hoger bod terug.
  Wanneer U wel de uiteindelijke koper is, is dit hoger bod een voorschot op de kosten en koopprijs.
  2) op deze laatste zitdag stijgen de kosten met 1% op de koopprijs (!)
  Het is dus aan te bevelen goed te bieden op de eerste of tweede zitdag, zodat de kans op een hoger bod vermindert.