Vastgoed Menu


Geavanceerd Zoeken
Home Vastgoed

Op de volgende pagina's vindt U het aanbod van eigendommen, die te koop staan via het kantoor van Notaris Dirk Hendrickx.

Een notaris kan op twee manieren verkopen: 'uit de hand' of 'openbaar'


Uit de hand

Bij verkoop uit de hand stelt de eigenaar van een onroerend goed zijn eigendom te koop aan een vraagprijs, die hij vooraf heeft bepaald. Hij maakt publiciteit voor de verkoop via de krant, via een notaris of een makelaar. Zodra een koper opdaagt wordt een verkoopsovereenkomst opgesteld tussen verkoper en koper. De notaris zorgt dan voor het vastleggen van deze overeenkomst in een akte.

meer informatie klik hier.

Openbaar

bij een openbare verkoop wordt een onroerend goed in het publiek te koop gesteld op een of meer van tevoren bepaalde zitdagen. De notaris leest eerst in het publiek de verkoopsvoorwaarden, bestaande uit algemene en bijzondere voorwaarden.

De verkoop heeft plaats bij opbod en de hoogste bieder wordt uiteindelijk koper.

meer informatie klik hier.


Er zijn twee soorten openbare verkopingen:

de verkoop zonder recht van hoger bod:

Uitleg : bij bepaalde openbare verkopingen is er slechts één of maximaal twee zitdagen. Nadien is er geen recht van hoger bod mogelijk. De prijs op deze eerste of tweede zitdag wordt dus bepaald door het hoogste bod op deze zitdag. De verkopers kunnen evenwel de verkoop inhouden, indien de bekomen prijs hen niet voldoet.
Opgelet: op de eventuele tweede zitdag stijgen de kosten met 1%, indien de koopprijs die dag ook stijgt (!) Het is dus aan te bevelen goed te bieden op de eerste zitdag, zodat de kans op een tweede zitdag vermindert.

 

de verkoop waar wel nog een hoger bod kan worden gedaan na de voormelde zitdagen:

Uitleg : bij bepaalde openbare verkopingen is na de gewone eerste of tweede zitdag nog recht van hoger bod mogelijk.

Hoe doet U een geldig hoger bod? En welke zijn de gevolgen ervan?

Hoe ? Binnen de vijftien dagen na de zitdag moet U tien procent van de hoogst geboden prijs (met een minimum van 250 euro en een maximum van 6.200 euro) contant betalen bij de notaris die de verkoop houdt of een gerechtsdeurwaarder.

Dan wordt de voorlopige koper daarvan verwittigd.

In sommige verkopingen worden de kosten van de gerechtsdeurwaarder voor het eerste geldig hoger bod terugbetaald door de verkoper.

Gevolgen?

1) Er komt een nieuwe zitdag, die dan definitief is (dus geen recht van hoger bod mogelijk nadien). Iedereen kan daar terug opbieden, ook de opbieder en de voorlopige koper, die van deze zitdag op voorhand worden verwittigd.

Wanneer U als opbieder niet de uiteindelijke koper wordt, krijgt U Uw betaalde hoger bod terug.

Wanneer U wel de uiteindelijke koper is, is dit hoger bod een voorschot op de kosten en koopprijs.

2) op deze laatste zitdag stijgen de kosten met 1% op de koopprijs (!) Het is dus aan te bevelen goed te bieden op de eerste of tweede zitdag, zodat de kans op een hoger bod vermindert.