Vastgoed Menu


Geavanceerd Zoeken
Home Juridische Info Kopen en Verkopen Aktekosten & Berekening
Aktekosten & Berekening

Bij veel belangrijke transacties rekent de overheid u taksen of belastingen aan. Bovendien vragen een aantal overheidsinstanties bij elke akte een vergoeding voor de registratie van documenten of voor de opzoeking van belangrijke gegevens. En uiteraard mag ook de notaris een vergoeding aanrekenen voor zijn prestaties. In de volksmond worden al deze kosten samen wel eens foutief "de notariskosten" genoemd. In werkelijkheid gaat het om een een aantal verschillende bedragen die alles samen een belangrijk onderdeel van het budget van elke transactie vormen.

De notaris is verantwoordelijk

De notaris is er verantwoordelijk voor dat deze sommen correct worden geïnd. De notaris mag die bedragen echter niet vrij vaststellen, maar moet een strikt tarief eerbiedigen dat bij wet werd bepaald.

Bereken zelf

Met deze website kunt u op voorhand het bedrag van deze kosten berekenen, samen met enkele andere berekeningen die nuttig zijn bij deze transacties :

 

Koop/verkoop : berekening van de aktekosten bij de aankoop of verkoop van een onroerend goed
Krediet of lening : berekening van de aktekosten bij het aangaan van een krediet of een lening bij een financiële instelling