Vastgoed Menu


Geavanceerd Zoeken
Home Juridische Info Familiaal Successierechten samenwoners = gehuwden (1/1/2001)
Successierechten samenwoners = gehuwden (1/1/2001)

 

Toestand van samenwoners op gebied van erfrecht en successierechten sedert 1/1/2001 Drie mogelijke gevallen :
  • a.minder dan één jaar samenwonen op zelfde adres (gedomicilieerd)
  • b.méér dan één jaar samenwonen op zelfde adres (gedomicilieerd)
  • c.ingeschreven in het register van samenwoners bij het Gemeentebestuur (ook indien minder dan één jaar)

Successierechten

* voor situatie a) : 45% van 0 tot € 75.000; 55% tussen 75.000 en 125.000 euro; 65% boven € 125.000

* voor situaties b en c) = tarief van gehuwden, nl. 3% tot aan € 50.000, 9% tussen 50.000 en 250.000 euro; 27% daarboven

 

Erfrecht

In alle gevallen is er geen rechtstreekse familieband tussen de samenwoners en is er dus geen wettelijk erfrecht voorzien. Zij kunnen elkaar begunstigen met een testament, maar het beschikbaar deel is beperkt door het aantal kinderen en ouders, in leven bij het overlijden van de eerststervende partner.

  • a. elke ouder van een overleden partner heeft een minimum erfrecht van 1/4 op de erfenis van de overleden zoon of dochter; de rest kan dus worden toegekend aan de overlevende partner
  • b. heeft de overledene één kind, dan kan hij per testament slechts beschikken over 1/2 van zijn erfenis ten gunste van de overblijvende partner
  • c. heeft de overledene twee kinderen, dan kan hij per testament slechts beschikken over 1/3 van zijn erfenis ten gunste van de overblijvende partner
  • d. heeft de overledene drie of méér kinderen, dan kan hij per testament slechts beschikken over 1/4 van zijn erfenis ten gunste van de overblijvende partner
  • e. heeft de overledene geen kinderen en geen ouders, dan kan hij per testament beschikken over 100% van zijn erfenis ten gunste van de overblijvende partner
Willen de partners elkaar hoe dan ook de volle eigendom of minstens het volledig vruchtgebruik (= bewonings- en verhuurrrecht) van de aangekochte woning toebedelen bij overlijden, dan moeten zij in de aankoopakte een 'tontinebeding' of 'beding van aanwas' inlassen. Deze is door de familie van de eerststervende partner niet betwistbaar, omdat het een voorwaarde is van de aankoop, geen erfrecht dus. Bijgevolg moeten in dit geval ook geen successierechten betaald worden, maar wel registratierechten op de waarde van het deel van de overleden partner, aan het tarief van bij de aankoop van het onroerend goed, dus 5% (vroeger 6%) of 10% (vroeger 12,5%). Meer info bij de notaris.