Vastgoed Menu


Geavanceerd Zoeken
Home Juridische Info Familiaal Echtscheiding door onderlinge toestemming (E.O.T)
Echtscheiding door onderlinge toestemming (E.O.T)

 

U gaat scheiden? Vast een moeilijke periode in uw leven. Maar toch hoeft u niet noodzakelijk een strijd voor de rechtbank te leveren om uw gelijk te halen. Want als een dialoog nog steeds moge-lijk is tussen u en uw echtgenoot, kan u scheiden met onderlinge toestemming. Daarvoor kan u steeds bij de notaris terecht. U zal nadien wel nog tweemaal moeten verschijnen voor de Rechtbank. Maar dit dient enkel om uw akkoord te bevestigen. Over 'schuld' wordt dus niet gesproken.

 

Wanneer kan U scheiden met onderlinge toestemming?

De wet voorziet geen leeftijdsvereiste meer. Er is ook geen minimum duur meer voorzien tussen de datum van het huwelijk en de mogelijkheid om echtscheiding door onderlinge toestemming (voorheen minimum 2 jaar).

 

Waarom scheiden met de hulp van een notaris?

De notaris helpt u om tot een correcte regeling te komen door u voor te lichten over de verschillende mogelijkheden en door zijn deskundige raad te geven. Bovendien geeft alleen een notariële akte u de garantie dat, eenmaal de Rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, de overeenkomst nadien uitgevoerd wordt zonder verdere tussenkomst van die Rechtbank, desnoods met de hulp van een gerechtsdeurwaarder.

 

Wat moet die akte regeleen?

De overeenkomst regelt voornamelijk:

  • de verdeling van de goederen en de schulden
  • de toewijzing van de kinderen en hun levensonderhoud
  • het onderhoudsgeld en het erfrecht van de echtgenoten.

 

Wat kost u dat?

Dit is afhankelijk van de al of niet overname van het onroerend goed. Gelieve U dan ook te wenden tot uw notaris om de juiste berekening te maken.

 

Wanneer bent U definitief gescheiden?

Indien er zich geen problemen voordoen tijdens de procedure, kan indien men reeds voordien meer dan 6 maanden feitelijk gescheiden leefde, alles in 3 à 4 maanden geregeld zijn. De partijen dienen dan slechts 1 maal te verschijnen voor de rechter.

Indien men nog niet minimum 6 maanden feitelijk gescheiden leeft, dient men te rekenen op een termijn van 6 tot 7 maanden. De partijen dienen dan 2 maal te verschijnen voor de rechter met een tussenperiode van 3 maanden.

Men is officieel gescheiden nadat het vonnis van de Rechtbank is overgeschreven op de burgerlijke stand.