Dirk Hendrickx, Notaris te Brugge (Sint-Michiels)

 

Dirk Hendrickx

Notaris te Brugge (Sint-Michiels)

langs de actiefzijde:

 • de verdeling van de inboedel en de lichamelijke roerende goederen;
 • de verdeling van de rekeningen, gelden en effecten;
 • in voorkomend geval, de regeling met betrekking tot de handelszaak of de familiale vennootschap;
 • de verdeling van de eventuele schuldvorderingen;
 • het lot van de levensverzekeringen en het pensioensparen.
 

langs de passiefzijde:

 • de regeling van de schulden: zowel wat betreft de hypothecaire kredieten als wat betreft de andere kredieten, zoals een autolening of een lening op afbetaling;
 • de regeling omtrent de betaling van schuldsaldo- en brandverzekeringscontracten;
 • de regeling omtrent nog te betalen of nog verschuldigde belastingen;
 • de regeling van het huurrecht.
   
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .