Dirk Hendrickx, Notaris te Brugge (Sint-Michiels)

 

Dirk Hendrickx

Notaris te Brugge (Sint-Michiels)

De regelingsakte bevat wat de roerende goederen betreft:

Langs de actiefzijde:

 • de verdeling van de inboedel en de lichamelijke roerende goederen;
 • de verdeling van de rekeningen, gelden en effecten;
 • in voorkomend geval, de regeling met betrekking tot de handelszaak of de familiale vennootschap;
 • de verdeling van de eventuele schuldvorderingen;
 • het lot van de levensverzekeringen en het pensioensparen.

Langs de passiefzijde:

 • de regeling van de schulden: zowel wat betreft de hypothecaire kredieten als wat betreft de andere kredieten, zoals de autolening of de lening op afbetaling;
 • de regeling omtrent de betaling van schuldsaldo- en brandverzekeringscontracten;
 • de regeling omtrent nog te betalen of nog verschuldigde belastingen;
 • de regeling van het huurrecht.
 

Wat de onroerende goederen betreft:

De echtgenoten moeten in hun voorafgaande overeenkomst een regeling treffen over de onroerende goederen en de eventuele hypothecaire schulden.

Er zijn tal van regelingen mogelijk.
Enkele van de meest voorkomende regelingen zijn:

 • de echtgenoten kunnen ervoor kiezen de eigendom te verkopen (uit de hand of openbaar). Naar aanleiding van de verkoop zal de hypothecaire schuld worden terugbetaald en zal het saldo van de koopsom verdeeld worden tussen de echtgenoten in de tussen hen overeengekomen verhouding;
 • er kan overeengekomen worden dat één van de echtgenoten het onroerend goed overneemt. Normaal gezien zal diegene die het goed overneemt dan ook de hypothecaire schuld verder afbetalen en een opleg betalen aan de andere echtgenoot;
 • de echtgenoten kunnen ook verkiezen het onroerend goed voor een bepaalde periode in onverdeeldheid te laten: dit kan voor een periode van maximum vijf jaar (termijn die hernieuwd kan worden).
 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .